دوشنبه 7 خرداد 1397 -
تاریخ : سه شنبه 23 اسفند 1390     |     کد : 3

اداره بازرسي ،‌ارزيابي عملكردو پاسخگوئي به شكايات دانشگاه علوم پزشكي تبریز :

اداره بازرسي ، ارزيابي عملكرد و پاسخگوئي به شكايات ، بعنوان يكي از واحدهاي ستادي دانشگاه و زير نظر مستقيم رئيس دانشگاه علوم پزشكي مي باشد . بطور كلي وظايف بازرسي ، ارزيابي عملكرد و پاسخگوئي به شكايات از كليه واحدهاي تابعه دانشگاه را عهده دار مي باشد.

اداره بازرسي ، ارزيابي عملكرد و پاسخگوئي به شكايات ، بعنوان يكي از واحدهاي ستادي دانشگاه و زير نظر مستقيم رئيس دانشگاه علوم پزشكي مي باشد . بطور كلي وظايف بازرسي ، ارزيابي عملكرد و پاسخگوئي به شكايات از كليه واحدهاي تابعه دانشگاه را عهده دار مي باشد.

    اين اداره به منظور ارائه خدمات بهتر، بررسي نقطه نظرات، پيشنهادات، انتقادات و عملكرد مسئولين و كارمندان دانشگاه از لحاظ سرعت، دقت، انظباط كاري، پيشگيري از فساد اداري، ارتقاء شفافيت، ضابطه مداري، توجه و حساسيت در كنترل و انظباط مالي، و نهايتاً تحقق اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران دربخش وظايف محوله دانشگاه علوم پزشكي را به عهده دارد .

   در اين راستا تحقق اهداف از طريق  بازرسي هاي دوره اي و نظارت بر عملكرد مجموعه عظيم دانشگاه علوم پزشكي تبریز ، خصوصاً از بعد پيشگيرانه تخلفات احتمالي دنبال مي شود. به تعبير ديگر حصول اطمينان از حسن جريان امور، تهيه و تدوين شاخصهاي اختصاصي و ترسيم معيارهاي ارزيابي عملكرد سازمانها و مديريت هاي تابعه و تجزيه و تحليل يافته ها و ارزيابي هاي انجام شده كه نهايتاً به ارائه گزارشهاي كارشناسي توأم با راهكارهاي سازنده  به رياست محترم دانشگاه  ميگردد، از جمله اقداماتي است كه جايگاه اين حوزه را در سياست گذاريها و ارزيابي هاي دانشگاه علوم پزشكي  مشخص مي نمايد .


نوشته شده در   سه شنبه 23 اسفند 1390  ساعت  13:00   توسط   سعید رحیمی شادباد   
ویرایش شده در چهارشنبه 24 اسفند 1390 ساعت 12:48 توسط سعید رحیمی شادباد
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :