برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

پایش کارگروه ارتقاءسلامت نظام اداری ((موضوع ماده 91 و 92 قانون مدیریت خدمات ))
پایش کارگروه ارتقاء سلامت نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اورتوپدی شهداء

تیم کارگروه ارتقاء سلامت اداری دانشگاه با محوریت مدیریت ارزیابی عملکرد ، بازرسی و پاسخگویی به شکایات در راستای نظارت بر عملکرد واحدهای مختلف بیمارستان شهداء حسب چک لیست های مربوطه مورد پایش قرار گرفت
1398/11/15

نحوه نظارت برعملکرد مدیران و مسئولین واحدها در راستای پایش کارگروه سلامت اداری

مدیر بازرسی عملکرد وپاسخگویی به شکایات دانشگاه: با تقدیر از فعالیتهای همکاران شبکه بهداشت ودرمان ملکان در راستای اصلاح نقاط قابل بهبود و تقویت نقاط ضعف ، در خصوص عملکرد برخی از مسئولین واحدهای مربوطه ابراز نارضایتی نمودند
1398/10/29

پایش کارگروه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد "موضوع ماده 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشور"
پایش کارگروه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان شهرستان هریس

تیم مدیریت ارزیابی عملکرد ، بازرسی و پاسخگوئی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، سه شنبه 98/9/26 ، در قالب کارگروه ارتقاء سلامت اداری پایش های خود را در راستای نظارت بر عملکرد ناظرین واحدها و حوزه های مختلف کاری ، شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان شهرستان هریس آغاز نمود.
1398/09/27

پایش کارگروه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد "موضوع ماده 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری"
پایش کارگروه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان آیت اله کوه کمره ای شهرستان مرند

تیم مدیریت ارزیابی عملکرد ، بازرسی و پاسخگوئی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی نبریز ، سه شنبه 19/9/98 ، در قالب کارگروه ارتقاء سلامت اداری "موضوع ماده 91-92 قانون مدیریت خدمات کشوری " در راستای نظارت بر عملکرد ناظرین واحدها و حوزه های کاری مختلف شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان آیت اله کوه کمره ای آغاز ...
1398/09/27
    مقام معظم رهبری :

    دوستان عزيزم (ادارات بازرسي) يكي از دشوارترين مسئوليت‌ها را در نظام اسلامي بر دوش گرفته‌اند.اين بار سنگين را و مسئوليت خطير را مهم بشماريد و خدا را شكر كنيد و با دقت و وسواس اين وظيفه را انجام دهيد.