دوشنبه 7 خرداد 1397 -
تاریخ : شنبه 19 فروردين 1391     |     کد : 4

فرمهای ارزیابی عملکرد

پیرو بخشنامه های مربوطه ، جهت تکمیل فرمهای ارزیابی عملکرد به اطلاع می رساند ، فرمها و شیوه نامه ها از طریق لینک های زیر قابل دریافت می باشند ...

 

قابل توجه مدیران و روسای واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

پیرو بخشنامه های مربوطه ، جهت تکمیل فرمهای ارزیابی عملکرد به اطلاع می رساند ، فرمها و شیوه نامه ها از طریق لینک های زیر قابل دریافت می باشند .

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

دستور العمل تکمیل فرمهای ارزیابی عملکرد برای سال 1395
فرايند اجرا و مراحل تكميل فرم هاي ارزيابي عملكرد
گروههای هدف در تکمیل نوع فرم ارزیابی عملکرد
تشویق های دریافتی از سوی هیأتهای نظارت و اجرایی انتخابات کشور
نکات مهم و جدول دریافت تشویق ها
فرم اعتراض به نتیجه ارزیابی عملکرد کارکنان

شیوه نامه و فرم ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران برای سال 1395 :
شيوه نامه امتياز دهي شاخص هاي عمومي مديران میانی - فرم ارزيابي عملكرد مدیران میانی
شيوه نامه امتياز دهي شاخص هاي عمومي مديران پايه - فرم ارزيابي عملكرد مدیران پايه
شيوه نامه امتياز دهي شاخص هاي عمومي كاركنان - فرم ارزيابي عملكرد كاركنان
شيوه نامه امتياز دهي شاخص هاي عمومي كاركنان پشتيبانی - فرم ارزيابي عملكرد كاركنان پشتيبانی

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

دستور العمل تکمیل فرم ارزیابی عملکرد مدیران میانی در سال 1394 :

دستور العمل ، شیوه نامه امتیازدهی عمومی ، فرم ارزیابی مدیران میانی

شیوه نامه و فرم ارزیابی عملکرد مدیران پایه سال 94 : 
شيوه نامه مديران پايه ، فرم ارزیابی عملکرد مدیران پایه
نحوه امتياز دهي شاخص هاي عمومي و فرم ارزیابی عملکرد برای کارکنان در سال 94 :
 نحوه امتياز دهي شاخص هاي عمومي، فرم ارزیابی عملکرد کارکنان
نحوه امتياز دهي و فرم ارزیابی عملکرد كاركنان پشتيباني در سال 94 :
 نحوه امتياز دهي كاركنان پشتيباني، فرم ارزیابی عملکرد کارکنان پشتیبانی

لیست امتیازات کارکنان رسمی، پیمانی و طرحی
لیست امتیازات کارکنان قراردادی ، کارمشخص و خدمات عمومی

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

دستورالعمل ارزیابی عملکرد مدیران میانی در سال 1393 : دریافت فایل
فرم ارزیابی عملکرد مدیران میانی در سال 93 : دریافت فایل World ، PDF
جدول امتیاز دهی شاخصهای عمومی : دریافت فایل

شیوه نامه و فرم ارزیابی عملکرد مدیران پایه سال 93 : 
شيوه نامه مديران پايه ، فرم ارزیابی عملکرد مدیران پایه
نحوه امتياز دهي شاخص هاي عمومي و فرم ارزیابی عملکرد برای کارکنان در سال 93 :
 نحوه امتياز دهي شاخص هاي عمومي، فرم ارزیابی عملکرد کارکنان
نحوه امتياز دهي و فرم ارزیابی عملکرد كاركنان پشتيباني در سال 93 :
 نحوه امتياز دهي كاركنان پشتيباني، فرم ارزیابی عملکرد کارکنان پشتیبانی

لیست امتیازات کارکنان رسمی، پیمانی و طرحی
لیست امتیازات کارکنان قراردادی ، کارمشخص و خدمات عمومی

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

بخشنامه و شیوه نامه و فرمهای ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای سال 1392
جهت دریافت فرمهای ارزیابی عملکرد سال 1392 بر روی لینکهای زیر کلیک نمایید.
 بخشنامه و شیوه نامه ، مدیران پایه ، کارکنان ، کارکنان پشتیبانی
فرم مدیران میانی : مدیر بیمارستان ، روسای بیمارستان ، مدیر خدمات پرستاری ، معاون درمان شبکه
شیوه نامه امتیاز دهی شاخصهای اختصاصی و عمومی مدیران میانی :
 مدیران میانی، مدیر بیمارستان ، رئیس بیمارستان ، مدیر خدمات پرستاری

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

جهت دریافت فرمهای ارزیابی عملکرد برای سال 1391 اینجا کلیک نمایید.    
 بخشنامه و مدیران و forms word و forms pdf

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

جهت دریافت فرمهای ارزیابی عملکرد برای سال 1390 اینجا کلیک نمایید.     
 1 - اعتراض 
 2 - محورها و شاخصها فرم 1 
 3 - محورها و شاخصها فرم 2 
 4 - محورها و شاخصها فرم 3
 5 - کارمندان 
 6 - مدبران میانی
 7 - مدیران پایه
 8 -  شیوه نامه 


نوشته شده در   شنبه 19 فروردين 1391  ساعت  09:38   توسط   سعید رحیمی شادباد   
ویرایش شده در دوشنبه 28 فروردين 1396 ساعت 13:24 توسط سعید رحیمی شادباد
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :